Projekt celoživotní vzdělávání
 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice uspořádalo v tomto roce v rámci projektu Celoživotní vzdělávání 2 cykly seminářů. První oblast seminářů se týkala seznámení se s virtuálním světem a jeho nástrahami a druhá oblast se zaměřila na praktické použití kompenzačních pomůcek. V rámci obou cyklů se uskutečnily vždy 3 dvouhodinové setkání.

Semináře o virtuálním světě proběhly na témata: 1. Poznáváme virtuální svět a jeho nástrahy - mobilní telefony, tablety, internet, facebook, email, Google, ICQ a Skype, 2. Rozumíme světu mladých - rozumíme technologiím, které používá dnešní mladá generace (děti a vnoučata) - sociální sítě a služby internetu, 3. Svět počítačových her nejen pro mladé - rizika počítačových her a principy placených her na internetu. Jejich hlavním cílem bylo seznámit osoby se zdravotním
postižením, seniory, rodiče, prarodiče a další vychovatele s nástrahami virtuálního světa. Lektorem těchto seminářů byl Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel obecně prospěšné společnosti Portus. Na tyto přednášky přišlo průměrně 7 účastníků. Mnoho zájemců výše uvedená témata zaujala natolik, že si v domlouvají s panem lektorem i individuální konzultace na témata, která jsme neměli v programu například použití datových schránek nebo je natolik zaujala, že mají zájem o hlubší informace.

Seminář o používání kompenzačních pomůcek proběhl 1. června pod vedením dvou lektorek Mgr. Hany Vlasákové a Aleny Bláhové. Účastníci si mohli prohlédnout a vyzkoušet celou škálu kompenzačních pro zlepšení mobility a sebeobsluhy. Bylo k dispozici 20 kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, podavače věcí, sedačky na vany a do vany atd.), které si mohli účastníci semináře vyzkoušet. Zájem byl zejména o venkovní chodítka a nástavce na WC.

Zúčastněné také zaujala praktická ukázka přesunu z vozíku na židli a zpět pomocí pásu pro přesun, který pečující osobě ulehčí přesun postiženého a nezatěžuje pečujícímu tolik ruce, záda a kolenní klouby. Tyto pásy a další pomůcky pro přesun nebo polohování běžně používají i osobní asistentky v Č. Budějovicích a ve Strakonicích při péči o imobilní uživatele. Průměrně se přednášek zúčastnilo 9 osob.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tyto oblasti mají jen málo společného, týkají se každodenního života našich cílových skupin a to osob se zdravotním postižením a seniorů.