Kurzy práce na PC

Naše  počítačové kurzy byly podpořeny  částkou 12.200 Kč ze společného grantu  Komunitní nadace Blanicko-Otavské Konabo a města Strakonice.
 Projekt Počítačové kurzy pro seniory a osoby se zdravotním postižením měl 22 absolventů.

 

 

 

 

 

Na našem pracovišti realizujeme projekt Bezpečně na internetu, bezpečně na sociálních sítích, který byl

podpořen Krajským úřadem Jihočeského kraje   

v rámci Grantového programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách částkou 50.000,-Kč

 

 

 

Historie kurzů PC

Počítačové kurzy patří k našim dlouhodobým projektům. V r. 2005 pod vedením Lukáše Štětky začaly jako první ve Strakonicích PC kurzy a fungují dodnes. Kurzy proběhly již několikrát ve Strakonicích, Volyni nebo Písku.Letní počítačová škola podruhé

Počítačové kurzy pro seniory a osoby se zdravotním postižením probíhaly od června do srpna 2015  ve Strakonicích a v Písku. Ve Strakonicích  jsme tradičně  využívali prostory naší počítačové učebny, popř. klubovny SZDP v ČR, ÚS Strakonice,  a v Písku pak učebnu   Centra Martin o.p.s.

Počítačové kurzy  měly desetihodinovou  dotaci, rozdělenou do tří   dopoledních  vyučovacích bloků. Všechny kurzy lektoroval  téměř desetiletou spoluprací prověřený  a našimi  uchazeči výborně hodnocený pan Lukáš Štětka.

Celkem  jsem měli v letošním roce 31 absolventů. Nejstarším účastníkem byla 84-letá  studentka z Písku.

V tomto rozsahu mohly být počítačové kurzy  realizovány zejména díky  významné pomoci  Krajského úřadu Jihočeského kraje, který je podpořil  prostřednictvím svého GP Podpora služeb nedefinovaných v  zákoně č. 108/2006 Sb. částkou 50.000,-Kč.