Jihočeské centrum oslavilo 20. let svého fungování

26.10.2023 09:54

Oslavu, připomenutí, výstavu … to vše a mnohé jiné si mohli užít přítomní k 20. výročí oslav 20 let Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., tedy nejen pracoviště v Prachaticích, ale i všech v rámci Jihočeského kraje. Akce se uskutečnila v Radničním sále Staré radnice v Prachaticích 23.10.2023

Centrum poskytuje v Prachaticích sociální službu – odborné sociální poradenství, zapojuje se do projektů kolem pečujících, nabízí nejen k pronájmu, ale i koupi kompenzační a protetické pomůcky. Skvěle funguje Dobročinný prachatický obchůdek. Centrum nabízí řadu doplňkových aktivit, kurzů přednášek …

Hanka Vlasáková představila všechna centra nejen osobně, ale i skvělou prezentací – projekcí – Ohlédnutí za 20 lety působení, hovořila o současnosti a vizích do budoucna. Zavzpomínala na zakladatele, na ty kteří již mezi námi být nemohli. Ocenila své současné spolupracovníky.

V programu vystoupili zástupci města v čele se starostou Janem Bauerem, místostarostou Janem Kotrbou, za odbor sociálních věcí pak Ivana Voráčková, zastupitel Robert Zeman a členka dozorčí rady Hanka Rabenhauptová. Pamětní listy a svíčku s logem postupně získali podporovatelé, pracovníci, přátelé i dobrovolníci.

V kulturním programu vystoupila nejen zpěvačka Marie Růžičková (Maja Rose), ale i klienti Centra STROOM Dub. Slovem provázel Kamil Štěpán. Nechyběla ani výstava fotografií z činnosti center a výstava kompenzačních pomůcek, které si pan strosta osobně vyzkoušel.

Akce se uskutečnila za podpory města Prachatice a pod záštitou starosty města Jana Bauera.