Praxe pro studenty VOŠ, VŠ

Všechna naše pracoviště nabízí praxi studentům Vyšších odborných škol a Vysokých škol sociálního a sociálnězdravotního zaměření.

Této možnosti zatím nejvíce využívají studenti SPgŠ a VOŠ sociální Prachatice a Jihočeské univerzity - Teologické a zdravotněsociální fakulty v Českých Budějovicích, ale jsme otevřeni i dalším zájemcům o studentskou praxi.