Podpořte naši činnost

Pokud máte zájem o naše aktivity pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny,

 využili jste našich služeb a jste spokojeni,  můžete činnost JCZPS o. p. s. finančně podpořit

 

na účtu číslo 2700487189/2010 Fio banka

nebo

 

nám můžete darovat kompenzační pomůcku, kterou již nepotřebujete a někomu dalšímu by v rámci naší půjčovny mohla posloužit.

 

 

Všem dárcům finančních prostředků, kompenzačních pomůcek a zboží do dobročinného obchůdku

 velice děkujeme a vážíme si jich.

 

Daňové zvýhodnění dárců 

Fyzické osoby

Daňové zvýhodnění fyzických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 15, odst. 1

Od základu daně si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru),  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 15 % ze základu daně.


Právnické osoby

Daňové zvýhodnění právnických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 20, odst. 8

Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru) ze základu daně,  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň 2000 Kč. V součtu lze odečíst částku nejvýše do 10 % ze základu daně.

Pozn. Odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.


Se všem dárci podepíšeme darovací smlouvu a vydáme Potvrzení o přijatých bezúplatných plněních (darech).