Odkazy

 

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

https://www.nrzp.cz/

                                   

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

https://www.mpsv.cz/

 

Jihočeský kraj

https://www.kraj-jihocesky.cz/

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

https://www.apsscr.cz/

 

Asociace poraden pro zdravotně postižené

https://www.apzp.cz/

 

Asociace nestátních a neziskových organizací Jihočeského kraje

https://www.annojck.cz/

 

 

Asociace pro osobní asistenci

https://www.apoa.cz/

 

Informační servis o službách pro seniory

https://www.gerontologie.cz/

 

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

https://www.helpnet.cz/

 

Liga vozíčkářů

https://www.ligavozic.cz/

 

Informace pro laické pečovatele

https://pecujici.cz/

 

Web pro seniory a jejich blízké

https://www.zivot90.cz/

 

Rada seniorů České republiky

https://www.rscr.cz/

 

CVAPP

Ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením - jak na to? (cvapp.cz)