Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. je další organizací, kterou založila Národní rada osob se zdravotním postižením z. ú. a jejíž cílem je poskytování sociálních, vzdělávacích a informačních služeb nejen pro osoby se zdravotním postižením a seniory, ale i pro veřejnost např. pro zaměstnavatele nebo další neziskové organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE SLUŽBY: PORADENSTVÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP, PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK, VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST.