Služby

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. poskytuje svým uživatelům dvě registrované sociální služby (odborné sociální poradenství a osobní asistenci) a mnoho dalších doplňkových služeb a činností (půjčování kompenzačních, rehabilitačních a zdravotních pomůcek, vzdělávací aktivity, prodej vybraných druhů kompenzačních pomůcek pro sluchově a tělesně postižené, provoz dobročinného obchůdku, výdejní místo kompenzačních pomůcek firem DMA a mnoho dalších)