Poděkování sbírka Písek

10.04.2024 15:12

Díky vstřícnosti vedení Jednoty spotřebního družstva v Milevsku a pana vedoucího prodejny jsme mohli 16. září 2021 umístit sbírkovou pokladničku do obchodu Šipka 520 v Písku (konkrétně ji najdete v Truhlářské ulici 2099) a odstartovat veřejnou sbírku na podporu provozu půjčovny kompenzačních pomůcek Jihočeského centra rovných příležitostí, z. ú., která má své prostory nedaleko v Nádražní ulici 2129. V období od září 2021 do března 2022 bylo touto formou získáno 2 381,- Kč, v období od dubna 2022 do března 2023 2 885,- Kč a od dubna 2023 do března 2024 2 504,- Kč. Z výtěžků byly zakoupeny do půjčovny dvě antidekubitní matrace k polohovatelným lůžkům v celkové hodnotě 5 035,- Kč.