Pracoviště v Táboře - poradna a půjčovna

Nové prostory táborského pracoviště na adrese: Vančurova 2904, Tábor

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Malá ochutnávka toho, co je v půjčovně pro uživatele našich služeb k dispozici – mechanické vozíky, chodítka, toaletní židle a mnoho dalších pomůcek. Kdyby se nám všechny zapůjčené pomůcky vrátily, tak se do skladu ani nevejdou.