Sociální podnikání

 

Prachatický dobročinný obchůdek

Zakladatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

 

Naplňování principů sociálního podnikání

MPSV definovalo indikátory, které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné. Týkají se těchto pěti oblastí - sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní princip. K těmto základním principům se hlásí i Prachatický dobročinný obchůdek.

 

Sociálně prospěšný cíl

Sociální prospěšný cíl je ve Sbírce listin na www.justice.cz, v zakládací listině ze dne 12.6.2018, v § 5 pod písm. m) zakládání a provozování sociálních podniků a v § 11, kde se náš sociální podnik hlásí k principům sociálního podnikání.

 

Sociální princip

1. Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin

- zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin je pro nás samozřejmostí,

- osoby se zdravotním postižením tvoří 70 % - 100 % pracovníků Prachatického dobročinného obchůdku,

- tito pracovníci jsou doplněni maminkami na mateřské dovolené nebo osobami starší 55+, které zaměstnáváme na dohodu o provedení práce,

 

2. Podpora specifických potřeb našich pracovníků

-  spolupráce s externím psychoterapeutem,

-  respektování specifických osobních a lidských potřeb pracovníků (doba odpočinku, úprava pracovní doby, sdílená pracovní místa),

 

3. Rozhodování o směřování podniku

- účast pracovníků na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku prostřednictvím společných porad,

 

4. Vzdělávání pracovníků

- vzdělávání dle individuálních možností a potřeb pracovníků - obsluha eKasy, školení první pomoci, školení BOZP a PO,

 

Ekonomický princip

- více než 51% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku - v roce 2017 byl zisk použit na zavedení systému EET a nákup potřebného softwaru a hardwaru, v roce 2018 byl zisk použit na nákup nového osvětlení obchůdku,

- nezávislost manažerského řízení na externím vlastníkovi - naplněno automaticky,

- tržby z prodeje zboží tvoří alespoň 30% z celkových výnosů,

 

Environmentální princip

- všechno zboží, které v Prachatickém dobročinném obchůdku prodáváme, pochází výhradně z darů fyzických i právnických osob, tyto věci by jinak skončily v odpadu nebo sběrném dvoře a my jim dáváme nový život a šanci na další využití; v obchůdku používáme i darované igelitové a papírové tašky; část věcí, které jsou ze savého a bavlněného materiálu, darujeme do útulku pro psy; darované knihy jsme dále poskytli k vybavení knihoven ve zdravotnických a sociálních zařízení,

- v roce 2018 jsme nechali v celém obchůdku vyměnit osvětlení za LED,

- všechno zařízení obchůdku pochází od dárců (pult, štendry, regály, figuríny, police....), část nového zařízení pochází z projektu Tesca "Vy rozhodujete, my pomáháme"

 

Místní princip

- orientace na lokální potřeby obyvatel z okolí,

- do života regionu se začleňujeme pořádáním dnů otevřených dveří, workshopů při různých příležitostech, prodejem ručních výrobků místních občanů se zdravotním postižením a seniorů, účastí na místních trzích a prodejních akcích,

- zaměstnávání místních obyvatel.