Naše činnost

BURZA

Jindřichohradecké pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory ukončilo letošní léto třítýdenní BURZOU nepotřebných věcí. Oděvy, drobné bytové doplňky, hrnky, obrázky, skleničky a hračky přinášeli desítky lidí. Prodej byl zahájen 1. září. Již několik prvních návštěvníků směřovalo svůj zájem o určité předměty, kterým pak věnovali pozornost i ostatní příchozí. Jednalo se o dětské oblečení, kabelky, hrnky, skleničky,  knihy a drobné bytové doplňky.  Jelikož zaznamenáváme stále nabídky knih a poptávku po drobnostech pro radost, rozhodli jsme naplánovat  začátkem prosince PŘEDVÁNOČNÍ BURZU, nebo spíš BAZÁREK, v poněkud menším rozsahu a více odpovídající našim podmínkám.  Na této akci budeme nabízet knihy, doplňky k oblečení a drobnosti do domácnosti včetně hrnků, skleniček a hraček. Poděkovat touto cestou chceme každému, kdo nám věnoval třeba i maličkost do naší burzy, nebo si jakoukoli drobnost u nás koupil.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. října 2014 proběhl na našem pracovišti DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rozdělili jsme ho do tří časových úseků, které vyplnili hosté s  tématikou směřující k našim cílovým skupinám - seniorům a osobám se zdravotním postižením. Během celého dne si příchozí mohli prohlédnout naše pracoviště, kompenzační pomůcky, katalogy a seznámit se s naší činností. 

Prvními hosty byly pracovnice Poštovní spořitelny z Jindřichova Hradce, které odpovídaly na dotazy vztahující se k osobnímu účtu a jeho zvýhodněnému  vedení pro seniory a handicapované, ke službě eScribe - online přepis mluvené řeči do psaného textu a k donášce hotovosti na adresu příjemce.

Nejednalo se o přednášku, ale řešení konkrétních dotazů jednotlivců, stejně jako v případě druhého hosta této akce, kterým byla vedoucí  jindřichohradeckého pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny. Přítomní se zajímali o informace k výhodám a příspěvkům VZP. Nejvíce otázek bylo k možnostem členství Klubu pevného zdraví a ke slevám na vybrané produkty a služby od smluvních partnerů.  

Posledními hosty byl autor knihy Jindřichův Hradec pod střechami domů Mgr. Ladislav Jandáček a starosta Města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka.

Toto posezení nad opravdu zajímavou a velmi hezkou knihou bylo důstojnou tečkou za celým dnem. Účast sice nebyla ohromující, ovšem dobrá nálada, vstřícnost hostů a nevázaná diskuse provázeli tuto besedu až do konce.  Ještě po odchodu posledních hostů se některé účastnice zdržely v naší společnosti a celý den velmi kladně hodnotily. Naše poděkování patří všem, kteří přijali pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zúčastnili se v roli návštěvníků nebo hostů.

 

VÝSTAVA

Předposlední říjnový den pořádalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův Hradec ve spolupráci s Tyflokabinetem České Budějovice, o. p. s.,  v prostorách jindřichohradeckého pracoviště Úřadu práce ČR výstavu kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé.

Poskytnout každému zájemci možnost seznámit se s těmito pomůckami byl jeden ze záměrů této prezentace. Chtěli jsme oslovit skupinu osob se zrakovým handicapem a zároveň i veřejnost, do které se tito jedinci s větším či menším úspěchem začleňují.

Díky vstřícnosti jindřichohradeckého pracoviště Úřadu práce ČR se tato prezentace speciálních pomůcek stala akcí, která některým jedincům pomohla vyřešit otázku vhodné speciální pomůcky a zároveň i otázku sociálních dávek. Z jejich pohledu se nejednalo pouze o výstavu speciálních lup, mobilů, počítačových  programů, čtecích zařízení a ostatních pomůcek, ale byl to první krok k vyřešení jejich složité situace způsobené zdravotním problémem. 

Skvělá spolupráce a vstřícnost pracovnic ÚP byla velmi pozitivně hodnocena pracovníky Tyflokabinetu i samotnými účastníky výstavy. Naše pracoviště  se připojuje k uvedenému kladnému hodnocení a děkuje za prvotřídní partnerství při pořádání této akce.