Veřejné sbírky

 

Na strakonickém pracovišti máme v současné době povoleny dvě veřejné sbírky.

 

První běží už od dubna 2004 a je určena na nákup kompenzačních pomůcek pro naši půjčovnu pomůcek.

Druhá sbírka je určena na provoz osobního automobilu pro terénní služby a dovoz pomůcek, běží od 1.1.2019. 

Sbírka určená na nákup osobního automobilu pro osobní asistenci, přepravu kompenzačních pomůcek a dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů byla k 30.9.2019 ukončena. Automobil byl v roce 2018 zakoupen.

 
 

Do budoucna počítáme i s úpravou automobilu pro převoz vozíčkářů.