Náš čas trávíme aktivně

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím jejich aktivizace. Uspořádáme sérii pohybových, tvořivých a zájmových akcí. V rámci projektu chceme uspořádat turnaj v petanque mezi týmy sestavenými z řad našich klientů a příznivců z Českých Budějovic, Strakonic a Prachatic. Dále máme pro zájemce připravené pravidelné tvořivé aktivity (výroba mýdel a svíček) a budeme pořádat pravidelné kondiční procházky po okolí za pomoci nově zakoupených Nordic Walking holí. Akce proběhnou při získání finanční podpory Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sociálně zdravotních aktivit.