Vzdělávání sociálních pracovníků a prac. v soc. sl.

V roce 2017 se uskutečnil cyklus vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách pod názvem Poznej sám sebe I. a II. Oba workshopy vedla zkušená lektorka Mgr. Květa Kadlecová a uskutečnily se za finanční podpory města Prachatice.

Obou workshopů se zúčastnili sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách ze 6 organizací poskytující sociální služby nejen na území města Prachatice.