Den otevřených dveří

7. října 2014 proběhl na našem pracovišti DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rozdělili jsme ho do tří časových úseků, které vyplnili hosté s  tématikou směřující k našim cílovým skupinám – seniorům a osobám se zdravotním postižením. Během celého dne si příchozí mohli prohlédnout naše pracoviště, kompenzační pomůcky, katalogy a seznámit se s naší činností.  

Prvními hosty byly pracovnice Poštovní spořitelny z Jindřichova Hradce, které odpovídaly na dotazy vztahující se k osobnímu účtu a jeho zvýhodněnému vedení pro seniory a handicapované, ke službě eScribe – online přepis mluvené řeči do psaného textu a k donášce hotovosti na adresu příjemce. Nejednalo se o přednášku, ale řešení konkrétních dotazů jednotlivců, stejně jako v případě druhého hosta této akce, kterým byla vedoucí jindřichohradeckého pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny. Přítomní se zajímali o informace k výhodám a příspěvkům VZP. Nejvíce otázek bylo k možnostem členství Klubu pevného zdraví a ke slevám na vybrané produkty a služby od smluvních partnerů.  

Posledními hosty byl autor knihy Jindřichův Hradec pod střechami domů Mgr. Ladislav Jandáček a starosta Města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka. Toto posezení nad opravdu zajímavou a velmi hezkou knihou bylo důstojnou tečkou za celým dnem. Účast sice nebyla ohromující, ovšem dobrá nálada, vstřícnost hostů a nevázaná diskuse provázeli tuto besedu až do konce.

Ještě po odchodu posledních hostů se některé účastnice zdržely v naší společnosti a celý den velmi kladně hodnotily. Naše poděkování patří všem, kteří přijali pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zúčastnili se v roli návštěvníků nebo hostů.