Den poskytovatelů soc. sl.

Město Jindřichův Hradec pořádalo již tradiční Den poskytovatelů sociálních služeb. Akce, která se uskutečnila dne 26. června 2014, se zúčastnila i naše organizace, tj. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův Hradec. Prezentace sociálních služeb probíhala u jednotlivých stánků umístěných kolem kašny Masarykova náměstí, aby oslovila širší okruh osob.


Informace o našich službách jsme podávali cca třem desítkám občanů a na místě jsme sjednali několik schůzek. Nabízeli jsme možnost vyzkoušení mechanického vozíku, prohlédnutí katalogů kompenzačních pomůcek různých distributorů, informace o provozu naší půjčovny pomůcek a poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Informovali jsme taktéž i o našich dalších aktivitách směřujících k našim cílovým skupinám.


Zájem obyvatelů i návštěvníků Jindřichova Hradce o tuto akci byl odměnou pořadatelům i zástupcům všech zúčastněných sociálních služeb.