Dobrovolnictví

Všechna naše pracoviště (Písek, Prachatice, Strakonice) hledají a přijímají dobrovolníky za účelem bezplatné pomoci při:

-         Zpracování administrativy organizace (kopírování, archivace, zpracování jednoduchých tabulek a dokumentů)

-         Údržbě a péči o kompenzační pomůcky v půjčovně kompenzačních pomůcek

-         Při propagaci organizace - roznos letáčků, vyhledávání partnerů a klientů

-         Při získávání finančních prostředků na služby, nákup pomůcek i další činnost organizace

-         Pořádání jednodenních kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcí (výstavy, dny otevřených dveří, dny zdraví atd.)


Pokud máte zájem o dobrovolnictví, kontaktujte jednotlivá pracoviště, pracovníci Vám podají více informací.

Těšíme se na spolupráci.