Veřejné sbírky

Veřejná sbírka na podporu půjčovny kompenzačních pomůcek v Písku. 

Naši sbírku může podpořit prostřednictvím sbírkové kasičky umístněné v prodejně Šipka, Truhlářská ulice 2099 v Písku nebo prostřednictvím sbírkového účtu č. 2402026878/2010.

 
Na našem píseckém je od 15.9.2021 povolena veřejná sbírka na Podporu provozu půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Múžete ji podpořit i VY.