O nás

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. (dále jen JCRP z. ú.) je zapsaným ústavem dle občanského zákoníku v platném znění,

který byl zapsán 12. 11. 2014. JCRP z. ú. poskytuje veřejně prospěšné i další služby na třech pracovištích.

 

Pracoviště JCRP z. ú. se nacházejí v Písku, Prachaticích a Strakonicích.

 

Zakladatel

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

IČ: 70856478

telefon: 266 753 421 email: nrzp@nrzp.cz

www.nrzp.cz

 

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti JCRP z. ú. je zajišťování sociálních a odborných služeb pro širokou veřejnost.

 

Poskytované služby

Poskytujeme poradenství:

  • ohledně zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce
  • při založení některých neziskových organizací např. zapsaných ústavů či zapsaných spolků dle nového občanského zákoníku
  • při přeměně občanské společnosti na zapsaných spolek - jaké je třeba učinit kroky dle nového občanského zákoníku

 

Organizujeme:

  • vzdělávací akce pro seniory, osoby se zdravotním postižením a další skupiny obyvatel
  • informační akce a workshopy pro děti, mládež i širokou veřejnost

 

Půjčujeme kompenzačních pomůcky - mechanické vozíky, chodítka, elektricky polohovatelná lůžka, toaletní židle a vozíky, nástavec na WC, sedačky na vanu a mnoho dalších.

 

Aktivně také fungujeme jako přijímající organizace dobrovolníků pro realizaci doplňkových aktivit.