Vzdělávání

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. od svého vzniku pořádá semináře a workshopy pro osoby se zdravotním postižením, seniory, pečující osoby, studenty i veřejnost.

V současné době nabízíme následující vzdělávací aktivity:

Semináře - Praktické použití kompenzačních pomůcek pro domácí péči a Novinky v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

-         Účastníci si mají možnost prakticky vyzkoušet kompenzační pomůcky, které máme v nabídce půjčoven

-         Vyzkoušet si novinky zapůjčené od odborných firem a servisů

-         Seminář nabízí všechna naše pracoviště a je určen pro osoby se zdravotním postižením, seniory, pečující osoby a studenty