Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

 

Cíl půjčovny

Cílem půjčovny pomůcek je zabezpečit dostupnost široké nabídky kompenzačních, popřípadě rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří se nacházejí v obtížných a krizových životních situacích a rozhodnou se svou situaci řešit s využitím služeb půjčovny.

 

Půjčování pomůcek dále přispívá k odborné informovanosti uživatelů o moderních kompenzačních pomůckách a jejich používání.

 

Účel půjčovny

Půjčovna slouží k zapůjčení pomůcky občanům s krátkodobým postižením (např. po úrazu či operaci) nebo osobám, především seniorům při přechodném zhoršení zdravotního stavu, zdravotně postiženým občanům, kteří čekají na předepsání pomůcky lékařem, k zapůjčení náhradní pomůcky při opravě či úpravě vlastní pomůcky. Osoby se zdravotním postižením a senioři využívají zapůjčení pomůcky při návštěvě příbuzných a známých mimo místo pobytu, za účelem turistiky, výletů, návštěv u lékaře. Půjčovna je také místem, kde je možné vyzkoušet si vhodnou pomůcku dříve, než je předepsána odborným lékařem.

 

Další služby spojené s půjčováním kompenzačních pomůcek:

- poradenství ohledně používání pomůcek a zácvik obsluhy v jejich užívání

- poradenství ohledně úpravy prostředí

- poradenství o vhodnosti té které pomůcky dle postižení, jak a kde pomůcku získat, včetně příslušného kódu zdravotní pojišťovny

- zprostředkování kontaktu s firmami a servisy, které kompenzační pomůcky nabízejí, provádějí jejich odborný servis

- zprostředkování zapůjčení pomůcek z jiných půjčoven

 

Ceník půjčovného

Za půjčování pomůcek je vybíráno půjčovné dle platného ceníku každé půjčovny JCZPS o.p.s.

 

Ceník půjčovného ČK 2022.pdf

Ceník půjčovného JH 2022.pdf

ceník půjčovna ústav PI 2022.pdf

Cenik pujcovneho PT 2022 ops.pdf

Ceník půjčovného ST ops 2022.pdf

Ceník půjčovného TA 2022.pdf

 

 

                               

 

 

 

Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá bez nutnosti složení vratné zálohy.

Půjčovné je účtováno za jednotlivé dny.

Nevyčerpané půjčovné vracíme.

Pomůcky pro překonávání architektonických bariér (schodolezy a rampy).

Speciální vozíky: vozíky s nostností až 220 kg a vozíky s opěrkou hlavy - pouze pracoviště Prachatice.

Máme v nabídce i rehabilitační pomůcky - motomedy Viva 1 pro ruce a nohy, motodlahy.

Pomůcky klientům nedovážíme, ale zájemcům zprostředkujeme dopravu partnerskou organizací.

Nově si v našich půjčovnách pomůcky můžete i zakoupit nebo vyzvednout na poukaz. Jedná se o pomůcky pro tělesně postižené firmy DMA a pomůcky pro sluchově postižené firmy Panter.