Sociální podnikání

Sociální podnik: Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Prachatice

Zakladatel: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

 

Naplňování principů sociálního podnikání

MPSV definovalo indikátory, které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné. Týkají se těchto pěti oblastí - sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní princip. K těmto základním principům se hlásí i Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Prachatice.

 

Sociálně prospěšný cíl

- je definován ve Sbírce listin na www.justice.cz, v zakládací listině ze dne 10.11.2017,  § 4 písm. g) je vyjádření o zakládání a provozování sociálních podniků a §10 pro vyjádření o přihlášení se k principům sociálního podnikání

 

Sociální principy

1. Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin - podmínkou je 30%,

- v letech 2014 - 2018 tvořilo 100% pracovníků prachatické půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek osoby se zdravotním postižením, zejména s tělesným a kombinovaným postižením,

 

2. Podpora specifických potřeb našich pracovníků

- spolupráce s externím psychoterapeutem,

- respektování specifických osobních a lidských potřeby pracovníků (doba odpočinku, úprava pracovní doby, sdílená pracovní místa),

 

3. Rozhodování o směřování podniku

-  účast pracovníků na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku, prostřednictvím společných týdenních a měsíčních porad (řeší se provozní věci půjčovny, personální i osobní potřeby pracovníků),

 

4. Vzdělávání pracovníků

-   vzdělávání dle individuálních možností a potřeby pracovníků - například práce na PC, trénování paměti, školení první pomoci, školení BOZP a PO, stáže v partnerských půjčovnách pomůcek,

 

Ekonomický princip

- více než 51% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku - v roce 2017 byl zisk použit na nákup dalšího vybavení půjčovny,

- nezávislost manažerského řízení na externím vlastníkovi - naplněno automaticky,

- tržby z půjčovného tvoří alespoň 30% z celkových výnosů,

 

Environmentální princip

- třídíme odpad,

- kompenzační a rehabilitační pomůcky, které by se vyhodily, ještě necháváme repasovat a opravovat a dále je půjčujeme (zřízeno Sběrné místo použitých kompenzačních a rehabilitačních pomůcek),

-  v roce 2018 jsme nechali v celém provozu vyměnit osvětlení za LED,

 

Místní princip

- orientace na lokální potřeby,

- do života regionu se začleňujeme pořádáním dnů otevřených dveří, workshopů při různých příležitostech, účastí na místních akcích pro poskytovatele doprovodných sociálních služeb,

- zaměstnávání místních obyvatel.