Semináře použití kompen. pomůcek

Jindřichův Hradec


Písek

Seminář na Střední zdravotnické škole v Písku - kompenzační pomůcky a jejich používání


Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek uspořádalo dne  1. 6. 2016  ve spolupráci s firmou DMA Praha a Mgr. Marcelou Kryski seminář na Střední zdravotnické škole v Písku pro studenty druhého ročníku. Cílem semináře bylo seznámit budoucí zdravotníky s činností naší organizace a prakticky jim ukázat, jaké jsou kompenzační pomůcky, se kterými se budou
nejčastěji setkávat a umožnit jim vyzkoušet si je.
V úvodu se studenti dozvěděli informace o Jihočeském centru, které je zaměřeno na poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory, zjistili, jaké služby centrum poskytuje a kam mohou své případné budoucí pacienty odkázat, pokud
budou tuto pomoc potřebovat.
Následně paní Mgr. Marcela Kryski seznámila studenty se  základními informacemi o kompenzačních pomůckách, včetně toho, jak je možné pomůcky získat, kolik peněz které pomůcky stojí, kdo je může předepsat a jaký je celý postup.

V praktické části pak paní Kryski předvedla, jak se tyto pomůcky používají, a studenti si je mohli sami vyzkoušet. Po počátečním ostychu se
nakonec na vozíku projeli téměř všichni. Následovaly ukázky pomůcek pro polohování pacientů, přesuny z lůžka na vozík a bezpečnou manipulaci s pacientem. Aktivně se zapojovali studenti i paní učitelky.

Seminář byl zakončen ukázkou drobnějších předmětů pro sebeobsluhu, o kterých mnozí studenti předtím ani netušili, že vůbec jsou vůbec na trhu a někteří lidé je potřebují.
Jsme rádi, že se seminář studentům i vyučujícím líbil. Studenti se seznámili s novými pomůckami, které usnadňují každodenní život nejen zdravotně postiženým ale i těm, kdo o ně pečují, a vyučující odborných předmětů projevili zájem o další seminář ještě na podzim letošního roku.  Prachatice

Den zdraví v Prachaticích - kompenzační pomůcky a jejich používání


V Prachaticích dne 7. dubna 2016 odpoledne uspořádalo Jihočeské ceantrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. besedu při příležitosti světového dne zdraví s Mgr. Marcelou Kryski z firmy DMA na téma Kompenzační pomůcky a jejich používání. Beseda se konala v
prostorách Komunitního centra a přišlo si ji vyslechnout 17 účastníků, mezi nimiž nechyběly pracovnice městského úřadu, členové Svazu postižených civilizačními chorobami a sami lidé se zdravotním postižením nebo starající se o postiženého člena rodiny. K dispozici bylo občerstvení a všichni dostali malý dárek. Paní Mgr. Marcela Kryski všechny nejprve seznámila s postupem při získání vlastní kompenzační pomůcky, její předepsání od lékaře a nárok na její uhrazení od zdravotních pojišťoven. Předestřela nám úskalí získání více kompenzačních pomůcek najednou, nejlepší postupy k jejich získání v těchto situacích a možnosti jejich výměn a oprav. Někteří posluchači měli se
získáváním vlastní pomůcky své zkušenosti nebo o ni teprve budou žádat a tak se na toto téma strhla živá diskuse. Účastníci si následně mohli prohlédnout a vyzkoušet na vlastní kůži širokou škálu pomůcek např. pomůcky k chůzi, do koupelny a pro sebeobsluhu jako jsou pomůcky pro stravování, přípravu jídla, hygienu, oblékání, ale i doplňky pro domácnost, které posluchače nejvíce zaujaly.


seminář praktické použití KP.pdf


 

StrakoniceTábor